Użytkownicy niektórych rosyjskich obwodów widzą reklamy Grupy Wagnera na znanym serwisie pornograficznym. Pomysł bardzo chwali założyciel prywatnej firmy wojskowej Jewgienij Prigożyn.